Integritetspolicy – GDPR

Denna integritetspolicy förklarar hur The Housemonkeys samlar in och använder personlig information.

När du kontaktar oss, t.ex. skickar en begäran om offert, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du samtycker också till att The Housemonkeys får skicka information till dig elektroniskt.

Housemonkeys kan samla in information via olika media, kontakta via telefon eller e-post och vid olika evenemang. Vi kan också kombinera information som samlas in på ett sätt (t.ex. Internet) med personuppgifter som samlas in på ett annat sätt (t.ex. kundmöten).

Denna information kan vara:
• Företagsinformation – namn, kontaktperson, fakturadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, geografisk information etc.
• Information om tjänster du har visat intresse för som The Housemonkeys erbjuder.
• Information om ditt besök på vår webbplats.

Housemonkeys använder den insamlade informationen för att kunna skapa och upprätthålla affärsrelationer med både befintliga och potentiella kunder och företag.

I fall där det är nödvändigt för oss att kunna erbjuda våra tjänster och driva vår verksamhet delar vi dina personuppgifter med företag som hjälper oss, t.ex. vår revisor. Vi kan tillhandahålla nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Housemonkeys behandlar informationen inom EU / EES och vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vi lagrar informationen så länge det är nödvändigt att fullgöra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt med avseende på redovisningskrav.

Dina rättigheter till åtkomst, korrigering och radering:
• Du har alltid rätt att veta vilken information vi har om dig.
• Om vi ​​har felaktig information om dig har du rätt att få den korrekt.
• Du kan när som helst begära att vi raderar information om dig om det inte finns några juridiska skyldigheter att förhindra detta.

För frågor om sekretess och dataskydd, vänligen kontakta:
The Housemonkeys
Fågelbrostigen 528
139 60
Värmdö
Sweden
070 349 4437